Podgorii si tehnologie

Calitatea excepțională a vinurilor noastre se datorează lungii noastre istorii de pionierat în domeniul noilor tehnologii, condițiilor ideale și unice de cultivare a viței de vie, dar și pasiunii și competenței demonstrate de vinificatorii noștri în fiecare etapă a procesului de producție.